Diakoner og menighetsadministratorer

seminarholdere

Bente og Norleif Askeland, Karl Enok Thu og Reidar Vindenes

tidspunkt

Onsdag og torsdag kl. 14.00 – 15.30

Målgruppe

Eldste, diakoner eller personer med administrativt ansvar i menighetene.

beskrivelse

Diakoner og administratorer er bærebjelker for velfungerende menigheter. Temaet for årets seminar er “å dra lasset sammen”. Stikkord for seminaret: Frihet, ansvar og myndighet. Representasjon, anerkjennelse og salvelse.