Bønn

Bønneprogram

Åpent bønnerom hele dagen

Bønnerommet ved siden av hovedsalen er åpent hele dagen for de som ønsker å gå inn der. Det kan være godt å gå avsides med Gud midt i en uke full av inntrykk, enten alene eller sammen med noen andre. Hver morgen og ettermiddag blir det i tillegg felles bønnesamlinger.

Morgenbønn 07.30 – 09.00

Morgenbønnen blir en kombinasjon av bønner fra Bibelen, lovprisning og forbønn for ulike områder av samfunnet. En god måte å starte dagen på! Du kan komme og gå i løpet av morgenbønnen.

1. Tidebønn – Solveig og Erling Thu
2. Lovprisning og takk – Bjørg og Tony Jessen
3. Bønn for Norge (ulike samfunnsområder) – Betty og Robert Erlandsen

Den første bolken med tidebønn går fra 07.30 – 08.00, og så blir det bønn og lovsang fra 08.00 – 09.00 (litt om hverandre).

Ettermiddagsbønn 18.00 – 19.00

På ettermiddagen søker vi Gud og kommer «Sammen for Hans ansikt» før kveldsmøtet. Ledes av Olay Adekoya, Åge Pettersen, Tom Islann og Jon Steinar Kjøllesdal.